09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1


Nauczyciele świetlicy:
  - Iwona Szymańska - kierownik
  - Elżbieta Sztadelman,

  - Bogdan Karlak.

Świetlica czynna jest codziennie w godz. od 7:00 do 16:00

Do świetlicy uczniowie zapisywani są przez rodziców (opiekunów) po wypełnieniu karty zgłoszenia.

Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów, którzy przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki opiekuńczo - wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne. W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, muzyczne, taneczne, czytelnicze, teatralne, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych. W czasie zajęć plastyczno - technicznych i teatralnych dzieci rozwijają swoje zdolności i umiejętności. Pozwalają dziecku odkrywać świat, umożliwiają realizację wielu celów. Pod kierunkiem nauczycieli dzieci przygotowują przedstawienia, wykonują prace plastyczne, które zdobią świetlicę i biorą udział w licznych konkursach międzyszkolnych. Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe, które przy sprzyjającej pogodzie odbywają się na świeżym powietrzu. 

Uczniowie z naszej świetlicy co roku biorą udział w Turnieju Międzyszkolnym Świetlicjadzie zorganizowanym przez świetlicę SP nr 6. Dzieci z klas drugich i trzecich sprawdzają swoje umiejętności umysłowe, manualne i sprawnościowe. Za udział otrzymują drobne upominki i dyplomy.

Od kilku lat szkoła przystępuje do akcji "Szklanka mleka" oraz "Owoce i warzywa w szkole", które są finansowane z pieniędzy unijnych. Świeże owoce i warzywa oraz mleko dzieci otrzymują 3 razy w tygodniu.

W 2012/2013 świetlica przygotowała teatrzyk kukiełkowy pt: O króliku, który nie chciał pójść do przedszkola, który obejrzały dzieci z naszej szkoły, sześciolatki z przedszkola nr 25, rodzice i zaproszeni goście w IV edycji Jedynka nocą.

 

W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dzieci wystąpiły w przedstawieniu pt: O Wojtusiu, który marzył, by w pożarnej służyć straży na Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który od wielu lat odbywa się w naszej szkole.

 


W latach 2002-2016 przygotowano i wystawiono następujące przedstawienia:

1. "Czerwony Kapturek"
2. "Śpiąca Królewna"
3. "Powitanie wiosny"
4. "Karnawał"
5. "Eko-kapturek"
6. "Bal u Królowej Śniegu"
7. "Niebieska przygoda"
8. "Królowa Śniegu"
9. "Nie płacz koziołku"

10. "Na ratunek Ziemi"

11. "Wiosenne opowieści"

12. "Pierwszy dzień wiosny"

13. "Powitanie wiosny"

14. "O Wojtusiu, który marzył, by w pożarnej służył straży"

15. "O króliczku, który nie chciał pójść do przedszkola"

16. "Przygody Kubusia Puchatka"

 

Do obejrzenia przedstawień świetlica zaprasza dzieci 6-letnie z zaprzyjaźnionych przedszkoli, dzieci z klas I - III naszej szkoły oraz rodziców.

* opracowanie - Iwona Szymańska
* fotografie - archiwum szkoły

- powered by Joomla! -