09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1


Rok szkolny 2014/2015

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku działa Samorząd Uczniowski klas IV-VI, do którego należą wszyscy uczniowie.

 

Przedstawicielem uczniów jest Prezydium Samorządu, w bieżącym roku szkolnym, w składzie: przewodniczący – Wiktoria Cieślińska (kl. 6b), jego zastępca – Anna Bembenista (kl.5a), skarbnik – Olga Kotecka (kl.4b) i sekretarz – Elżbieta Szypulska (kl.5b).

SU pełni wiele zadań m.in. opiniuje niektóre decyzje podejmowane przez Radę Pedagogiczną, realizuje zadania wynikające z planu pracy szkoły; współorganizuje życie kulturalne i sportowe.

 

Każdego roku SU na terenie szkoły prowadzi działalność charytatywną: Ogólnopolską akcję „Góra Grosza”, Ogólnopolską akcję na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Organizuje dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka”, „Andrzejek” z wróżbami, „Walentynek”, Dnia Kobiet. Bierze udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły oraz w Dniach Sportu i Festynie Rodzinnym: imprezy integracyjnej dla uczniów, nauczycieli i rodziców .

Sporządza okolicznościowe i informacyjne gazetki w gablotach SU.

Odbywają się także cykliczne zebrania z przedstawicielami klas IV-VI, na których omawia się bieżące sprawy z życia szkoły. Rolę opiekuna SU pełni p. Anna Zadrożna.

 

W ważnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych bierze udział Poczet Sztandarowy:

- I skład: Wiktoria Cieślińska (kl. 6b), Klaudiusz Albinowski (kl. 6b), Alicja Kotecka (kl.5a)

- II skład: Anna Bugaj (kl.6b), Damian Buczyński (kl.5a), Roksana Smolińska (kl.5b).

 

- powered by Joomla! -