09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1


Rok szkolny 2017/2018

Samorząd uczniowski w naszej szkole tworzą wszyscy uczniowie klas 4-7 i przedstawiciele wybrani w wyborach . Pełnimy ważną funkcję w sprawach dotyczących pracy szkoły. Staramy się realizować potrzeby naszych koleżanek i kolegów. Organizujemy liczne imprezy, takie jak dyskoteki, Dzień Sportu, Dzień Rodzinki. Prowadzimy akcje charytatywne i różne zbiórki. Zajmujemy się gazetką szkolną, na której zamieszczamy ważne informacje i wydarzenia w szkole. Podczas pierwszego zebrania w szkole Prezydium Samorządu ustaliło plany na cały rok szkolny i jednogłośnie powołało funkcję rzecznika samorządu. Obecnie mamy na celu poprawić poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli.

Odbywają się także cykliczne zebrania z przedstawicielami klas 4-7, na których omawia się bieżące sprawy z życia szkoły. Rolę opiekuna SU pełni p. Monika Górnikiewicz

W skład prezydium samorządu wchodzą:

 - przewodniczący – Olga Kotecka klasa 7b

 - z-ca przewodniczącego – Izabella Kujawska 6a

 - skarbnik – Wiktoria Strugalska 5a

 - rzecznik samorządu – Klara Karwowska 7b

 sekcja informacyjna:

 - Klara Karwowska

 - Paulina Prusińska

 - Oliwia Chylińska

 - Weronika Wiśniewska

 - Tatevik Iskandaryan

sekcja organizacyjna:

 - Wiktoria Osiecka

 - Marika Piórkowska

 - Wiktoria Pawłowska

 - Nikola Stołowska

 - Natalia Hebel

 - Mateusz Garlicki

 - Nikola Jakacka

 - Natalia Gościniak

nagłośnienie dyskotek:

 - Adam Krajewski

 - Adrian Bońkowski

 - Maja Czapska

 - Liliana Cybulska

W ważnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych bierze udział Poczet Sztandarowy:

- I skład: Olga Kotecka (klasa 7b), Nikola Jakacka (klasa 7a), Błażej Szramowski (klasa 7b)

- II skład: Zuzanna Krysiak (klasa 7b), Wiktoria Frątczak (klasa 7b), Dawid Pham (klasa 6a).

 

- powered by Joomla! -