09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

REEDUKACJA

W szkole organizuje się zajęcia mające na celu przezwyciężenie u dzieci trudności w opanowaniu czytania i pisania oraz myślenia arytmetycznego i liczenia. Tworzone są zespoły max 6-cio osobowe na podstawie opinii oraz orzeczeń Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz pedagogicznej diagnozy przesiewowej uczniów niebadanych w PPP. Diagnoza pedagogiczna trudności w czytaniu i pisaniu obejmuje ocenę techniki, tempa i rozumienia tekstu w czytaniu oraz graficzną i ortograficzną stronę pisania. Rozpoznanie w rodzajach i rozmiarach trudności u uczniów ułatwia dobór odpowiednich oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych. W procesie terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.
Zajęcia prowadzone są przez p. Małgorzatę Pikulską.

- powered by Joomla! -