09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3888/09 Prezydenta Miasta Płocka ustalającym zasady i kryteria obliczania średniej wyników sprawdzianów, nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 zostały przyznane nagrody za wyniki uzyskane przez uczniów klas 6 na sprawdzianie zewnętrznym w kwietniu 2011 r.

Gratulacje - Dyrektor Szkoły


Wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych 2011 (plik pdf 35 KB - pismo Dyrektora ZJO w Płocku)

- powered by Joomla! -