09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu

Drukuj
Kategoria: Sekretariat
Opublikowano

 Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1, 09-400 Płock
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:
­ - Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, - Prawo oświatowe,
­ - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.
4. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia placówki.
5. Dane rejestrowane są w formie obrazu.
6. Monitoringiem wizyjnym w placówce objęto następujące pomieszczenia: wejścia do szkoły, boiska, korytarze.
7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie przepisów prawa.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
10. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

- powered by Joomla! -