09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1


TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W szkole funkcjonuje gabinet logopedyczny. Podczas zajęć uczniowie niwelują wady wymowy. Terapia odbywa się indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych. Uczniowie na zajęcia kwalifikowani są na podstawie opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz przesiewowego badania uczniów prowadzonego na terenie szkoły.
Terapię prowadzi p. Renata Krajewska- Wojnarowska.


- powered by Joomla! -