09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 


 

Innowacja z edukacji ekologicznej  -

 


 

Innowacja z edukacji ekologicznej na dodatkowych zajęciach

dla pierwszego etapu kształcenia.


Innowacja przewiduje dodatkowe zajęcia z edukacji ekologicznej w wymiarze 1 godziny w tygodniu w klasach I-III.
Podstawowym założeniem klasy z dodatkową edukacją ekologiczną jest: poznanie podstawowych pojęć ekologicznych; rozpoznawanie struktur i zależności występujących w środowisku przyrodniczym; uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody; ukazywanie różnorodności zjawisk przyrodniczych; dostrzeganie nieprawidłowości i pomoc w odradzaniu się
przyrody; umiejętność obserwacji środowiska naturalnego; rozbudzenie świadomości ekologicznej; czynna ochrona przyrody; wytworzenie mody na ekologiczny styl życia; umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy; wyrabianie nawyku porządku, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania materiałów.
Materiał zawarty w podręczniku zostanie uzupełniony materiałami dodatkowymi (płyty dvd, cd, plansze, oraz materiały pochodzące od różnych organizacji zajmujących się ekologią).
Zajęcia będą odbywać się w pracowniach klas młodszych przy użyciu odtwarzacza płyt cd i dvd, plansz edukacyjnych. Do dyspozycji uczniowie będą mieli atlasy, albumy, słowniki i encyklopedie.


  Innowacja muzyczna

  Innowacja z języka angielskiego

  Innowacja z edukacji prozdrowotnej

  Innowacja z edukacji matematyczno-informatycznej

  Innowacja z edukacji ekologicznej

  Powrót - Innowacje pedagogiczne

 

- powered by Joomla! -