09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 


 

Innowacja z edukacji matematyczno - informatycznej  -

 


 

Innowacja matematyczna z elementami informatyki

dla pierwszego etapu kształcenia.


Innowacja przewiduje dodatkowe nauczanie matematyki z elementami informatyki w wymiarze jednej godziny w tygodniu w klasach 1-3. Podstawowym założeniem innowacji jest wspomaganie rozwoju umysłowego i rozwijanie aktywności twórczej. Powinny być one połączone z wykorzystaniem naturalnych i stworzeniem specjalnych sytuacji matematycznych, aby pozwalały dzieciom chętnie podejmować i z zadowoleniem wykonywać zadania o różnym stopniu trudności. Program kładzie nacisk na: rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów; doskonalenie rachunku pamięciowego; wdrażanie do rozwiązywania problemów matematycznych; radzenie sobie w sytuacjach życiowych wymagających obliczeń; praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w sytuacjach konkretnych; przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań niestandardowych; rozbudzanie naturalnej aktywności, twórczego myślenia; wyrabianie motywacji do nauki; wdrażanie do prawidłowego współdziałania w grupie; poszerzenie wiadomości uczniów; przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych o różnym stopniu trudności.

 • mat_1_09
 • mat_1_07
 • mat_1_02
 • mat_1_10
 • mat_1_08
 • mat_1_03
 • mat_1_06
 • mat_1_01
 • mat_1_04
 • mat_1_11
 • mat_1_16
 • mat_1_15
 • mat_1_14
 • mat_1_12
 • mat_1_05
 • mat_1_13

  Innowacja muzyczna

  Innowacja z języka angielskiego

  Innowacja z edukacji prozdrowotnej

  Innowacja z edukacji matematyczno-informatycznej

  Innowacja z edukacji ekologicznej

  Powrót - Innowacje pedagogiczne

 

- powered by Joomla! -