09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 


 

Innowacja z edukacji prozdrowotnej  -

 


 

Innowacja prozdrowotna na dodatkowych zajęciach

dla pierwszego etapu kształcenia.


Program przewiduje nauczanie treści prozdrowotnych na zajęciach edukacyjnych wg. zmodyfikowanych treści programu nauczania oraz 1 godzinę tygodniowo na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Dodatkowe zajęcia są prowadzone przez dietetyka.
Celami ogólnymi są:
- przekazywanie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia,
- kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych,
- przekazanie wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia ucznia,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- zwiększenie aktywności fizycznej dzieci,
- wzbudzanie zainteresowania dzieci, rodziców i nauczycieli wspólnym kształtowaniem zdrowego stylu życia.


  Innowacja muzyczna

  Innowacja z języka angielskiego

  Innowacja z edukacji prozdrowotnej

  Innowacja z edukacji matematyczno-informatycznej

  Innowacja z edukacji ekologicznej

  Powrót - Innowacje pedagogiczne

 

- powered by Joomla! -