09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 


 

Innowacja z języka angielskiego  -

 


 

Innowacja z nauki języka angielskiego na dodatkowych lekcjach

dla pierwszego etapu kształcenia.


Innowacja przewiduje dodatkowe nauczanie języka angielskiego w wymiarze jednej godziny w tygodniu w klasach 1 - 3. Podstawowym założeniem grupy z dodatkowym językiem angielskim jest rozwijanie świadomości językowej dzieci poprzez różne formy uczenia się języka angielskiego. Program kładzie nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych, ze szczególną uwagą skierowaną na sprawności mówienia i słuchania, zwłaszcza w początkowej fazie prowadzenia nauki języka angielskiego.
Poza czterema sprawnościami językowymi rozwija się u dzieci takie umiejętności jak: zapamiętywanie, przewidywanie, dedukcje, samoocenę, współpracę, twórcze myślenie i wiele innych.

 • na_straganie_01
 • na_straganie_11
 • na_straganie_08
 • na_straganie_03
 • na_straganie_02
 • na_straganie_06
 • na_straganie_09
 • na_straganie_07
 • na_straganie_10
 • na_straganie_05
 • na_straganie_12
 • na_straganie_04

  Innowacja muzyczna

  Innowacja z języka angielskiego

  Innowacja z edukacji prozdrowotnej

  Innowacja z edukacji matematyczno-informatycznej

  Innowacja z edukacji ekologicznej

  Powrót - Innowacje pedagogiczne

 

- powered by Joomla! -