09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 


 

Innowacja muzyczna  -

 


 

 Program własny z edukacji muzycznej dla pierwszego etapu kształcenia
„Praca z dziećmi uzdolnionymi muzycznie”. Nauka gry na keyboardach.

 

Innowacja przewiduje, że grupy uczniów z klas I, II i III uczestniczą w dodatkowych zajęciach z edukacji muzycznej w wymiarze 2h w klasie I, 2h w klasie II i 2h w klasie III.

 

Podstawowym założeniem grup artystycznych jest rozwinięcie w uczniach zainteresowań światem dźwięku, ruchu i formy poprzez elementy umuzykalnienia, rytmiki, gry na instrumentach, naukę tańców narodowych i regionalnych w prostych układach choreograficznych, obcowanie ze sztuką poprzez udział w cyklicznych koncertach Płockiej Orkiestry Symfonicznej i innych wykonawców, występy dla rodziców, środowiska, udział w konkursach muzycznych.
Poszczególne elementy będą realizowane przez okres trzech lat. Program na każdym etapie przewiduje naukę i rozwój umiejętności muzycznych, śpiew i ćwiczenia mowy. Na uwagę zasługuje fakt zaplanowanej współpracy z logopedą szkolnym w celu poprawy artykulacji głosek, wdrożenia do prawidłowego podparcia oddechowego, prawidłowego ustawienia rejestru głosowego.

 • muz_1_33
 • muz_1_21
 • muz_1_12
 • muz_1_24
 • muz_1_06
 • muz_1_17
 • muz_1_14
 • muz_1_39
 • muz_1_25
 • muz_1_40
 • muz_1_16
 • muz_1_37
 • muz_1_42
 • muz_1_10
 • muz_1_01
 • muz_1_08
 • muz_1_23
 • muz_1_35
 • muz_1_34
 • muz_1_02
 • muz_1_29
 • muz_1_27
 • muz_1_32
 • muz_1_19
 • muz_1_30
 • muz_1_28
 • muz_1_22
 • muz_1_38
 • muz_1_13
 • muz_1_03
 • muz_1_41
 • muz_1_11
 • muz_1_09
 • muz_1_18
 • muz_1_07
 • muz_1_26
 • muz_1_31
 • muz_1_20
 • muz_1_36
 • muz_1_05
 • muz_1_04
 • muz_1_15

  Innowacja muzyczna

  Innowacja z języka angielskiego

  Innowacja z edukacji prozdrowotnej

  Innowacja z edukacji matematyczno-informatycznej

  Innowacja z edukacji ekologicznej

  Powrót - Innowacje pedagogiczne

 

- powered by Joomla! -