09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1


Szkoła ta jest pod wieloma względami wyjątkowa, posiada tradycje, tworzy specyficzny klimat.
1 IX 1968 r. - kontynuacja działalności szkoły w nowooddanym do użytku budynku mieszczącym się przy ulicy Królewieckiej 9 (zmiana nazwy ulicy)
8 VI 1968 r. - nadanie szkole imienia Vuka Karadzica - wybitnego serbskiego reformatora pisowni, językoznawcy, historyka
Od 1969 - zacieśnianie współpracy z jugosłowiańskim miastem Loznica, co zaowocowało nadaniem tamtejszej szkole imienia Władysława Broniewskiego
1972 r. - podpisanie umowy między przedstawicielami miasta Płock i Loznicy dotyczącej wymiany grup młodzieży, oraz projektu nauki języków w obu bratnich szkołach. Kolejne lata to wizyty wielu znakomitych gości jugosłowiańskich, przedstawicieli władz, działaczy kultury i oświaty, zespołów artystycznych
29 XI - 1982 r. - wprowadzenie w jedynej w Polsce szkole fakultatywnie nauki języka serbochorwackiego oraz geografii i historii Jugosławii9 I 1982 r. - szkoła brała czynny w udzielaniu pomocy i schronienia ludziom dotkniętym ogromną tragedią - powodzią. Pomoc materialna dla Płocka od miasta Loznica
1985 r. - delegacja uczniów bierze czynny udział w uroczystościach przygotowanych w Ambasadzie jugosłowiańskiej w Warszawie
1988 r. - uroczyste obchody XX - lecia nadania szkole imienia z udziałem wielu wybitnych gości
1992 r. - działania wojenne na terenie byłej Jugosławii - osłabienie stosunków bratnim miastem Loznica
1998 r. - jubileusz XXX - lecia szkoły
2002 -2003 r. - Rok Jubileuszowy. XXXV - lecie szkoły
IX 2005 r. - oddanie do użytku nowego kompleksu sportowego
22 XI 2005 r. - podjęcie uchwały dotyczącej zmiany imienia szkoły na "Braci Jeziorowskich"

* opracowanie -

- powered by Joomla! -