09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

Historia


SzkDyrektor J. Jabłoński i delegacja z Jugosławiioła Podstawowa Nr 1 w Płocku mieściła się kiedyś w powojennym budynku usytuowanym przy ulicy Kolegialnej. 4 września 1967 r. oddano do użytku nową szkołę, mieszczącą się w centrum miasta przy ulicy Królewieckiej (dziś Pasaż Vuka Karadżicia - nastąpiła zmiana nazwy ulicy). Miała ona być jedną z pierwszych szkół objętych dziesięcioletnią edukacją.
 W uroczystym przekazaniu szkoły brali udział przedstawiciele władz oświatowych i lokalnej administracji. Klucze do nowego obiektu oświatowego zostały przekazane ówczesnemu kierownikowi placówki panu J. Jabłońskiemu. W jednopiętrowej szkole znajdowało się 16 klaso-pracowni, swietlica, biblioteka, sala gimnastyczna, stołówka, gabinet lekarski. Budynek spełniał wszelkie wymogi, był skanalizowany, wyposażony w centralne ogrzewanie, sale lekcyjne widne, słoneczne, przestronne, wyposażone w pomoce naukowe potrzebne do realizacji programów w poszczególnych klasach.
8 czerwca 1968 r. Franciszek Dorobek i Bronislav Ćirlić wystąpili z propozycją nadania szkole imienia Vuka Karadżicia. PoBronislav Ćirlićmysł zaakceptowany został przez władze i tak uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 1 imienia V. Karadżicia odbyła się przy współudzile gości z ambasady Jugosławii oraz przedstawicieli uczniów szkoły w Loznicy, z którym to miastem Płock nawiązał ścisłą współpracę. Sekretarz ambasady jugosłowiańskiej w Polsce - Radomir Vućetić wręczył młodzieży sztandar szkolny, ufundowany przez społeczeństwo naszego miasta oraz odsłonił popiersie patrona szkoły i tablicę pamiątkową. We wrześniu tego samego roku miała miejsce rewizyta przedstawicieli szkoły oraz władz miejskich w Triśić w miejscu urodzenia patrona szkoły.
Od tego czasu zaczęła się ścisła systematyczna współpraca. W ciągu roku szkolnego w naszej szkole gościli pisarze, poeci, przedstawiciele ambasady jugosłowiańskiej, organizowano wystawy malarstwa i fotografiki. Kontakty korespondSztandar szkołyencyjne umożliwiały wymianę informacji, ciekawych książek, pamiątek, z których słyną oba miasta. W okresie wakacji następowała wymiana grup młodzieży. Co roku do Płocka przyjeżdżała delegacja jugosłowiańskich szkół, a do Loznicy wyjeżdżała młodzież z naszego miasta.
W 1972 r. między przedstawicielami obydwu miast podpisana została umowa, która konkretyzowała tę działalność. Dotyczyła wymiany grup młodzieży, zespołów tanecznych oraz projektu nauki języków.
Dyrektor J. Stefaniak z delegacją z Jugosławii Wymiana delegacji dokonywała się w zwązku z niezwykle ważnymi datami dla obu miast. Lozniczanie przyjeżdżali w przededniu kolejnych rocznic wyzwolenia Płocka, natomiast Płocczanie wyjeżdżali z okazji Festynu Kultury Ludowej im. Vuka Karadżicia i rocznicy wyzwolenia Loznicy.
Z okazji 5-tej rocznicy współpracy obu miast, wystąpiły w Loznicy znane zespoły artystyczne z Płocka Dzieci Płocka, Melmar, natomiast w Płocku zaprezentował się zespół folklorystyczny im. Vuka Karadżicia z Loznicy.
Doskonałą ideą, przybliżającą uczniom zaprzyjaźnione miasto, było wprowadzenie nauki języka serbo-chorwackiego oraz geografii i historii Jugosławii w Szkole Podstawowej Nr 1. Zajęcia te prowadziła absolwentka slawistyki pani mgr Elżbieta Jacewicz. (1982r).
Elżbieta JacewiczW 1976 roku jednej ze szkół mieszczącej się w miejscowości Lipnićki Â?or koło Loznicy nadano imię płockiego poety Władysława Broniewskiego, a uczniowie zaczęli uczyć się języka polskiego. Znajomość języków obu krajów miała usunąć barierę na gruncie porozumienia i jeszcze bardziej uściślić kontakty między szkołami.
W Polsce była to wówczas jedna szkoła, której uczniowie oprócz przedmiotów obowiązkowych mogli jeszcze na zajęciach fakultatywnych uczyć się serbo-chorwackiego. Mieli możliwość uczęszczać na lekcje dwa razy w tygodniu.
W wyniku kontaktów z zaprzyjaźnionym miastem uczniowie zgromadzili pokaźne zbiory biblioteczne, nawiązali korespondencyjne znajomości.
Niestety, wydarzenia związane z wojną na obszarze byłej Jugosławii przerwały kontakty z Polską na kilka lat. Nie mniej jednak w ciężkich chwilach młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 organizowała szereg zbiórek pieniężnych, przyborów szkolnych, by przesłać je potrzebującym.
9 stycznia 1981r. Wisła przerwała wały i zalała lewobrzeżną część Płocka. W naszej szkole znaleźli schronienie ludzie dotknięci powodzią. Klasy zamieniono na izby mieszkalne, stołówkę przeznaczono wyłącznie na zaopatrywanie w posiłki ludzi, którym woda wydarła domy. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele również pospieszyli z pomocą. Zorganizowano całodobowe dyżury, aby zapewnić opiekę poszkodowanym. Na okres dwóch tygodni zawieszono zajęcia w szkole.
W 1998 roku kontakty z Jugosławią zostały wznowione. Delegacja ambasady jugosłowiańskiej gościła w czerwcu w naszej szkole.
Rok 1999 stanowił dla naszej szkoły kolejne wyzwanie. W wyniku reformy oświaty zlikwidowano Szkołę Podstawową Nr 8 w Płocku, a jej uczniowie wraz z gronem pedagogicznym znaleli się w murach szkoły im. Vuka Karadźicia. Na początku integracja była trudna ale dobra wola z obu stron przyniosła wszystkim korzyści. Dziś nikt nie mówi "wy z ósemki" lub "my z jedynki". Wszyscy stanowią jeden zespół uczniów i nauczycieli.

* opracowanie -
* fotografie - archiwum szkoły

- powered by Joomla! -