09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej obejmują wyłącznie dzieci z klas młodszych z wadami postawy nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Na zajęcia tego typu kieruje lekarz. Mając do dyspozycji odpowiedni sprzęt (drabinki, materace, krążki rehabilitacyjne, woreczki, szarfy, kijki itp.) przeprowadza się korekcyjną w nie tylko formie ścisłej, ale i zabawowej. Uczniowie chętnie uczęszczają na ćwiczenia tego typu pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: p. Grażyny Kazimierczak oraz p. Moniki Górnikiewicz.


- powered by Joomla! -