09-400 Płock; Pasaż Vuka Karadzica 1; tel. 024 3642680; tel/fax 024 3642681
rosja angielski strona główna

szkola1

 

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. Księgozbiór składa się z około 15 000 dokumentów. Są to książki, podręczniki, broszury oraz zbiory specjalne. Biblioteka mieści się na parterze budynku, w sali numer 54.

Godziny otwarcia są dostosowane do zajęć szkolnych i potrzeb naszych czytelników:

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

 

W bibliotece pracują nauczyciele bibliotekarze:

mgr Aneta Kamińska-Krysztofiak

mgr Elżbieta Sobiesiak


Czynności nauczycieli bibliotekarzy dzielą się na prace organizacyjno-techniczne i pracę pedagogiczną. Prace organizacyjno-techniczne (gromadzenie i selekcja zbiorów, ewidencja materiałów bibliotecznych, opracowanie dokumentów, organizacja udostępniania zbiorów, organizacja warsztatu informacyjnego, konserwacja zbiorów) stwarzają odpowiednie warunki pracy pedagogicznej. W naszej bibliotece wykorzystywane są różne formy pracy pedagogicznej:

- udostępnianie zbiorów,

- praca indywidualna z czytelnikami,

- działalność informacyjna,

- edukacja czytelnicza i medialna,

- konkursy,

- wizualne formy propagowania czytelnictwa,

- praca z Kołem Bibliotecznym,

- współpraca biblioteki ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.


Regulamin biblioteki - plik pdf 20KB

* opracowanie - Zofia Wochowska i Aneta Kamińska
* fotografie - archiwum szkoły

- powered by Joomla! -